Draagvlak in dorp en buurt Het publieke domein Advies en uitvoering Projectcommunicatie

Wie is Geste?

Gerda Steenhuis

Adviseren en uitvoeren in het publieke domein is hét werkgebied van Geste.
Geste Communicatie, opgericht in 2008, is specialist in:

 • Overheidscommunicatie,
 • Participatie,
 • Communitymanagement.

Eigenaar Gerda Steenhuis heeft hierin jarenlange ervaring met specifieke kennis over de rol en positie van de overheid, de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context.Communiceren in de huidige netwerksamenleving is ingewikkeld. Overheden en organisaties hebben het al lang niet meer voor het zeggen. De externe omgeving is net zo belangrijk als de interne omgeving. Communicatie helpt om de gestelde doelen te bereiken. Hoe kan ik communicatie strategisch inzetten, wat draagt bij aan het bereiken van de doelen en hoe organiseren we de communicatie. Daarbij denk ik van buiten naar binnen: anticiperen op en inleven in de ander, kennis vinden, bij elkaar brengen en benutten. Permanent in gesprek zijn met de omgeving, de community. En me inleven in het bestuursproces, het beleidsproces en het netwerkproces.

Gerda Steenhuis

@gerdasteenhuis

@followingina Precies! Evenals de verbinding via die stad naar Hamburg.
8:36 6-2-2019

Bekijk meer berichten

Wat doet Geste?

Advies en uitvoering

Advies en uitvoering

Als u advies wilt hebben over een kwestie of als u wilt sparren over een thema, dan denkt Geste met u mee en geeft advies. Als u de uitvoering geregeld wilt hebben, dan gaan advies en uitvoering in één moeite door, inclusief de communicatiemiddelen die nodig zijn.

Projectcommunicatie

Projectcommunicatie

Geste voorziet projecten van de benodigde interne- en externe communicatie. Daarbij ontwikkelen we het communicatieproces samen met de inhoudsdeskundigen van het project. Wij schrikken niet van projecten waar veel weerstand is. Ook complexe projecten, met veel belangen en betrokkenen, pakken we graag aan.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Voortdurend zijn er bijeenkomsten met inwoners, met medewerkers en met andere doelgroepen. Afhankelijk van het doel en het gewenste resultaat is een specifieke vorm nodig: workshop, markt, platform, klankbordgroep, inloop, atelier of training.
Geste kan de opzet, inrichting en begeleiding van bijeenkomsten op zich nemen. Wij denken vanuit de functie van de bijeenkomst in het totale communicatieproces. Wat en wie wilt u met deze bijeenkomst bereiken? Hoe past dat bij de andere momenten waarop u met de doelgroep communiceert? Welke werkvorm levert het gewenste resultaat? We gaan voor een effectief resultaat en leveren de ondersteuning die nodig is.
Ook geven we de training Factor C aan beleidsmedewerkers. Daarmee wordt uw organisatie nog communicatiever.

Actuele thema’s

Gemeentelijke Herindeling

Gemeentelijke herindeling

In de provincie Groningen gaan veel gemeenten herindelen. Dat is een ingrijpende operatie. Een herindeling is één groot veranderingsproces. Een nieuwe organisatie, nieuw college en raad, nieuwe cultuur, nieuwe werkwijzen en een nieuw samengestelde bevolking. Dat vraagt tijdige en doelgerichte interne en externe communicatie. Geste doet dit vakkundig voor u vanuit eerdere ervaringen met herindeling.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Aandacht voor duurzaamheid is overal. Duurzame energie, duurzaam bouwen, duurzaam voedsel, duurzame kleding. Op alle fronten leveren inwoners en organisaties een bijdrage aan de duurzame samenleving. Communicatie in duurzame projecten gaat over bewustwording en het promoten van duurzame activiteiten en resultaten.

Gemeentelijke Herindeling

Communitymanagement

Door schaarse middelen bij de overheid krijgen en nemen inwoners, ondernemers en andere doelgroepen steeds meer zelf de regie. Het initiëren en managen van deze processen doen we door de dialoog op gang te brengen, mensen en groepen te verbinden, activiteiten op gang te brengen zodat er betrokkenheid en beweging komt. Dan ontstaan er mooie projecten met mensen, community’s, die zich werkelijk verantwoordelijk voelen.

Portfolio

klik op een opdrachtgever voor meer informatie

 • Den Haneker

  Communicatie promotie agrarische natuurvereniging Den Haneker

 • Fivelingo
  • Begeleiden fusieproces MT
  • Communicatie project Folly op Freaylemaborg
 • Gemeente Appingedam

  Adviseur in de versterkingsopgave

 • Gemeente Bellingwedde

  Burgerjaarverslag 2010, 2011, 2012, advies en realisatie

 • Gemeente Delft

  Structuurplan gemeente Delft

 • Gemeente Dongeradeel

  Training Factor C: communicatie in het hart van beleid

 • Gemeente Hoogezand-Sappemeer

  Advies gemeentelijk communicatiebeleid

 • Gemeente Houten

  Hoofd Communicatie en adviseur in projecten:

  • Beleid burgerparticipatie
  • Beleid risicocommunicatie
  • Missie en visie traject
  • Organisatieverandering
  • Hondenbeleid
  • Inrichting speelbos
  • Uitbreiding stad
  • Informatiecentrum
  • Politiek in de klas
  • E–gemeente
  • Veiligheidsprijs
 • Gemeente Loppersum

  Communicatieadviseur in projecten:

  • Herinrichting dorpen Loppersum, Garrelsweer, Middelstum, Stedum, Westeremden, 't Zandt.
  • Burgerparticipatie
  • Publicatie 't IS MOOI
  • Inrichting begraafplaatsen, publicatie "Parels in het landschap"
  • Interactief groenbeleid ontwikkelen, Nieuwsbrief Groen
  • Nieuwbouw sportaccommodatie
  • Duurzaamheid, E–laadpaal, duurzame markt
  • Campagne Afval Anders
  • Pilot zwerfafval en hondenpoep
  • Realisatie IBA’s buitengebied
  • Digitale boekenkast ruimtelijke ordening
  • Open Monumentendag
  • Woon– en Leefbaarheidsplan Eemsdelta
  • Evaluatieonderzoek inwoners
  • Trainingen klantgericht werken, bedrijfsmatig werken, samenwerken, groenbeheer
  • Onderzoek tevredenheid klanten WMO
 • Gemeente Oldambt

  Teamleider communicatie en adviseur in projecten:

  • Nieuwe huisstijl Oldambt
  • Ontwikkelingsvisie Blauwestad
  • Brede School De Meerkant
  • Toekomstvisie Grenzeloos Goud
  • Woonplan Oldambt
  • Interne communicatie cultuurontwikkeling
 • Gemeente Reiderland

  Bestuursadviseur gemeentelijke herindeling en adviseur in projecten:

  • Gezondheidsbeleid
  • Verkeer en vervoer
  • Dorpsgericht werken
  • Gebiedspromotie
  • Programma landelijk gebied
 • Gemeente Scheemda

  Bestuursadviseur gemeentelijke herindeling en adviseur in projecten:

  • Brede school
  • Dorpsvisies interactief ontwikkelen
  • Speelvoorzieningen
  • Gebiedsontwikkeling
 • Groninger dorpen

  Lid algemeen bestuur
  Secretaris stichting

 • Hanzehogeschool Groningen

  Instituut voor Communicatie, Media en IT: gastdocent

 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

  Communicatieadviseur in projecten:

  • Dijkversterking, interactieve strategie
  • Watertoets
  • Fusie werven
 • Intomart

  Projectleider marktonderzoek ruimtelijke projecten

 • Ministerie EZ
  • Landinrichting Drachten: strategisch communicatieplan
  • Faunabeheerplan 2014 – 2019 provincie Groningen
  • Faunabeheerplan 2014 – 2019 provincie Friesland
 • Ministerie LNV
  • Hoofd concerncommunicatie Dienst Landelijk Gebied
  • Dialoog, ontwikkelen interactieve werkwijze planontwikkeling
  • Voorlichting en inspraak projecten
  • Onderzoekcoördinator
 • Prolander
  • Inrichtingsproject Westerlanden - Besloten Venen: Meer ruimte voor de Drentsche Aa
 • Provincie Groningen, gemeente Oldambt

  Adviseur in project nieuwe vaarverbinding Blauwe Passage

 • Rijksuniversiteit Groningen

  Docent Communicatie en Informatiewetenschappen

 • Streekraad Oost Groningen

  Krimp in Oost Groningen: advies en E–magazine

 • UWV Groningen

  Training netwerken